Lavard – Moda Slow Fashion

W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć termin slow fashion oraz spróbujemy ustalić czy wszystkie te rzeczy, które kryją się za tym hasłem to tylko chwilowy trend czy może już cześć mody XXI wieku.

Dla wielu moda i trendy to jedno i to samo, dlatego postaramy się po krótce nakreślić różnice między tymi dwoma stwierdzeniami. Moda to cześć zjawisk społecznych, które są aprobowane i naśladowane przez większą liczbę ludzi, oraz przez dłuższy czas (np. dekadę), natomiast trend jest częścią mody, ale ma zdecydowanie krótszy okres oddziaływania (sezon, kilka sezonów).

Tłumacząc termin slow fashion uzyskujemy hasło wolnej mody, ale co tak naprawdę kryje się za tym określeniem? Sam termin został wprowadzony do użytku w 2007 r., kiedy to badaczka zrównoważonego rozwoju Kate Fletcher, nadała nazwę ruchowi, który od początku XXI wieku przybierał na sile.
Ruch ten reprezentowany zarówno przez producentów, ale również i konsumentów oparty jest na zasadach znanych z ruchu slow food. Przeciwstawia się on modzie fast fashion czyli tej znanej nam wszystkim, opartej na masowej produkcji i coraz bardziej rosnącym w sile konsumpcjonizmowi.

Założenia czy tez postulaty, które wysuwa ruch slow fashion możemy podzielić na takie dotyczące dwóch głównych gałęzi, jedna skupia się przede wszystkim na ubraniach i sposobie ich wytwarzania, czyli ogólnie przemyśle odzieżowym, druga natomiast to my- konsumenci i nasz stosunek do rzeczy i ubioru.
Jak łatwo zauważyć obie gałęzi są od siebie uzależnione i wymagają pomiędzy sobą współpracy, gdyż jedna nie ma racji bytu bez tej drugiej. Zmiany, do których nawołuje ten ruch są potrzebne i konieczne, bo maja one prowadzić do poprawy jakości bytu naszej planety.
Z ostatnich badań wynika, że rocznie kupujemy przeciętnie po ok 15kg ubrań, a przemysł odzieżowy i tekstylny wypuszcza w atmosferę ponad 1.5 miliarda ton CO2 i odpowiada za ok. 30-40% mikro-plastiku, który znajduje się w wodach oceanicznych.

Do zadań stawianych całemu przemysłowi odzieżowemu zaliczamy przede wszystkim wprowadzenie zrównoważonej polityki produkcji ubrań. Opierać się ma ona zarówno na wyborze odpowiednich tkanin i materiałów jak i wprowadzeniu bardziej ekologicznych rozwiązań w procesie ich produkcji.
Wybierając tkaniny z ekologicznych czy tez organicznych upraw (mniejsze zużycie wody, brak pestycydów i innych trujących chemikaliów) czy też takie, do których produkcji używa się materiałów uzyskanych z recyclingu, sprawia, ze marka staje się bardziej przejrzysta i świadoma swojej roli, co za tym idzie – będzie posiadać ona pozytywne opinie wśród konsumentów.
Jednym z ważniejszych założeń ruchu jest wprowadzenie również etycznych norm pracy, kierowane jest to głównie do marek wykorzystujących szwalnie w krajach azjatyckich będących rajem dla firm nie tylko odzieżowych, gdzie przy bardzo niskich kosztach nakładu produkuje się odzież masowo, najczęściej nie zważając na jakiekolwiek normy pracy, ale również pochodzenie materiałów.
Firmy takie produkcje odzieży sprowadzają do czystej kalkulacji, zamawiają towar masowo i obchodzi ich w zasadzie tylko efekt końcowy (czy odzież jest odszyta zgodna ze standardami, rozmiarówką). Najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymywanie całego procesu produkcyjnego „u nas”, kupowanie materiałów od polskich producentów, szycie we własnych pracowniach lub zlecanie tego mniejszym, lokalnym szwalniom.
Firmy takie nie tylko tworzą nowe miejsca pracy, ale maja również kontrole nad całym procesem produkcyjnym.
Kolejna szansa dla firm odzieżowych może okazać się również rozważniejsze wprowadzanie kolekcji, stawianie nie na ilość, ale na jakość, ale również wykorzystywanie ubrań z poprzednich kolekcji, zarówno poprzez ich modyfikacje oraz wykorzystywanie ich materiałów do produkcji zupełnie czegoś innego.
Już od kilku sezonów widać, ze coraz więcej marek również tych sieciowych eksperymentuje ze slow fashion, chociażby poprzez wprowadzania kolekcji concious

Jeżeli chodzi o konsumentów jest bardzo dużo nawyków, których zmiana przyczyni się do rozszerzenia ruchu slow fashion, nie wszystkie są wymagające, a nawet drobna zmiana to w tym wypadku dobra zmiana. Przede wszystkim chodzi o zmianę podejścia do mody samej w sobie.
Konsumenci z pozycji biernej mają zająć bardziej czynną postawę. Ważne żeby przyjąć postawę świadomego konsumenta, w tym celu przedstawiciele slow fashion, polecają przede wszystkim rozważnie wybierać wspierane marki odzieżowe, dowiadywać się o ich działaniach i polityce, którą kierują się w całym procesie produkcyjnym (wybierać te lokalne, szyjące w Polsce, firmy rodzinne).
Ważne jest czytanie metek, z nich dowiedzieć się możemy nie tylko gdzie powstało konkretne ubranie, ale też jakie materiały zostały wykorzystane do jego stworzenia (tutaj przyda się wiedza o wszelkich certyfikatach materiałów z upraw zrównoważonych), wybierając te które są korzystniejsze dla środowiska i nie przyczyniły się np. do cierpienia zwierząt (organiczna bawełna, len, konopie, wełna, ale również lyocel czy tencel).
Chodzi również o to by kupować rzeczy dobre gatunkowo i ponadczasowe bo takie dłużej nam posłużą, czyli o stawianie nie na ilość, ale na jakość. Istotny w slow fashion jest tez stosunek do już posiadanych rzeczy.
Należy je odpowiednio zabezpieczać przed szybszym zużyciem, ale również dawać nowe życie tym starszym, można to zrobić chociażby przez ich ponowną sprzedaż, naprawę, przeprojektowanie ich i wykorzystanie do uszycia czegoś innego, niekoniecznie nowych ubrań, ale chociażby rzeczy użytkowych.

Głównym zadaniem zarówno dla producentów jak i konsumentów jest edukacja i zgłębianie zasad, którymi kieruje się ruch slow fashion. Często zmiany nie wymagają dużo większych nakładów finansowych, a przynoszą dużo korzyści nie tylko dla środowiska. Slow fashion w Polsce nie jest jeszcze dużym ruchem, ale z roku na rok posiada coraz więcej zwolenników.
Nie jest to już tylko trend, zdecydowanie jest to moda i to taka, która sprawia, ze jesteśmy bardziej świadomi naszych działań i ich skutków. Slow fashion to cześć większej filozofii slow life, życia w określony sposób i podejmowania konkretnych działań w celu zmiany nawyków, które przyczynia się do wspierania naszej planety. Płaszcze Zimowe Lavard